Op dinsdag 10 maart konden we 3 uur lang meevaren met de Milieuboot. Het binnenschip nam ons mee op het kanaal tussen Vilvoorde en Brussel.

Aan dek observeerden we de waterweg, het leven en de natuur op en rond het water.

In het laboratorium onderzochten we een zelfgenomen waterstaal.
Hoe is het met de waterkwaliteit van de waterweg gesteld? Welke diertjes vertellen ons daar iets over? Is er voldoende zuurstof aanwezig in het water zodat er vissen kunnen leven?

In het ruim gingen we met opdrachten, educatief materiaal en aquaria op zoek naar antwoorden. Waarom en voor wie is de waterloop belangrijk? Wat zijn de mogelijke oorzaken van watervervuiling en wat zijn de gevolgen ervan op het leven in de waterloop? Hoe kan jij helpen om onze waterlopen schoon te houden? Hoe werkt een rioolwaterzuiveringsinstallatie?

Het was een boeiende en leerrijke verkenning van de waterloop in onze eigen streek.

Klik hier voor onze foto’s.